Viewing articles tagged 'restore'

 Як створити дамп (бакап) mysql бази або як відновити базу з бакапу у терміналі

Створення повного дампу mysql бази: mysqldump -u mysqluser -p database > file.sql база...